Atende po wynikach za 2018r.

Spółka Atende (szerzej opisana tutaj) to mój absolutny typ na długoterminową inwestycje. Ze wszystkich spółek jakie posiadam w portfelu ta według mnie ma największe szanse na kilkukrotne zwiększenie kapitalizacji i to nie tylko w oparciu o generowanie coraz większych zysków, ale głównie o to co może w przyszłości zapewnić i jak dobrze wypełnić rynek swoimi produktami.

O ile np. Delko opisane tutaj, ma ogromne szanse na wzrost na rodzimym rynku, o tyle Atende właśnie stoi na początku ekspansji na rynki zagraniczne, oferując niesamowicie nowatorskie produkty. Na razie jednak przychód w 99% wciąż pochodzi z polskiego rynku.  Mój ogromny zapał ostudził nieco niedawno opublikowany raport roczny za 2018r. Miałem cichą nadzieje, że poprzedni wynik z 2017r. zostanie pobity i spółka zostanie dostrzeżona przez inwestorów. Raport okazał się jednak nieco gorszy od zeszłorocznego, chociaż jak się okazuje głównie ze względu na wysoką bazę 2017r.

Przechodząc do rzeczy kilka danych Grupy za ostatnich 6 lat:

Dla uściślenia:

„Koszty ogólnego zarządu obejmują wydatki związane z całokształtem działalności Grupy. Zalicza się do nich wynagrodzenia wraz z narzutami osób zarządzających spółkami Grupy oraz pracowników działów nie związanych bezpośrednio z produkcją, koszty utrzymania biur, podatki i opłaty, koszty reklamy i reprezentacji, szkolenia pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”

Jak widać rok 2017 i 2018 znacząco odbiegają wysokością przychodu od lat poprzednich, jednocześnie można zauważyć, iż wynik netto już tak znacząco nie wzrósł. Spółka tłumaczy, iż w każdym roku przeznacza ogromne środki na rozwój produktów, starając się wciąż utrzymać w awangardzie oferowania skomplikowanych i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Przeglądając portfolio wdrożeń oraz ciekawe produkty, nad którymi Atende pracuje, mogę stwierdzić, że całkowicie w to wierze, jednak sądziłem iż 2018r. będzie miłym zaskoczeniem dla akcjonariuszy. Niestety kilka spraw nie potoczyło się najlepiej.

Spadek przychodu w 2018r. względem 2017r. to głównie efekt wysokiej bazy i świetnego IVkw. 2017r, związanego z kumulacją projektów dla jednego z klientów telekomunikacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że spadek przychodu o ponad 5%, dał spadek zysku brutto o zaledwie 2%, natomiast zysku netto aż o 16%, ze względu na wyższe o ponad 3mln zł koszty ogólnego zarządu. Żeby zobaczyć co dokładnie się wydarzyło należy prześledzić wyniki z podziałem na sektory działalności Atende (tabelka ze sprawozdania zarządu za 2018r.).

Widać niewielki spadek w sektorze publicznym i duży spadek w telekomunikacji i mediach. Spółka tłumaczy ten fakt kumulacją projektów w IVkw. 2017r. Należy pamiętać, że jest to kluczowy dla spółki rynek i najbardziej stabilna grupa klientów, więc należy z uwagą śledzić tendencje w tym sektorze. Poniżej zamieszczam grafikę pokazującą przychody sektorowe 2015 oraz 2016r (tabelka ze sprawozdania zarządu za 2016r).:

Porównując diagramy, można stwierdzić, iż rzeczywiście ten kluczowy rynek w spółce rośnie, natomiast reszta sektorów nie zanotowała wyników znacząco odbiegających o tych z 2015r. Ciekawe obserwacje daje zestawienie przychodu wg linii produktowych (tabelka ze sprawozdania zarządu za 2018r.):

Znaczący spadek w pozycji „Dostawy sprzętu” wpłynął pozytywnie na wynik brutto, ze względu na bardzo niską marżowość sprzedaży sprzętu, zatem nie powinno to zbytnio martwić, bo „Dostawy sprzętu” to głownie mielenie pieniędzy.

Dobrą informacją jest wzrost marży z usług abonamentowych o 9%, przy czym w całym 2018r. ten rodzaj usług pokrył 47% kosztów stałych firmy. Celem było 50% i wciąż jeszcze nieco brakuje (tabelka ze sprawozdania zarządu za 2018r):

W Grupie Kapitałowej Atende największy przychód generuje jednostka dominująca Atende S.A. Jednak w 2018r. ujawniają się bardzo ciekawe tendencje dotyczące spółek zależnych. Ich udział w przychodzie wzrósł z 22,1% w 2017r. do 26,1% w 2018r. Fakt ten jest bardzo istotny ze względu na to, iż spółki zależne generują znacznie wyższą marże niż jednostka dominująca.  Największy udział w tym wzroście odnotowała spółka Sputnik Software, zajmująca się sprzedażą do sektora administracji publicznej. We wzroście tego sektora upatruje największych szans dla Atende. Zapóźnienia w Urzędach Gminy i Starostwach powiatowych są ogromne. Wiele rzeczy można załatwić mejlowo, jednak w większości z nich nie ma jednolitego systemu załatwiania spraw online. Póki co wszystko jest robione chałupniczo (wysyłanie skanów, mejli, dzwonienie), jednak w dużej części prze Internet. To oznacza, że wola ze strony urzędników jest, natomiast brakuje narzędzi. Te narzędzia Atende jest w stanie dostarczyć bo posiada w tej materii już duże doświadczenie.

Zwiększenie udziału w przychodzie grupy przez spółki zależne dzięki wyższej marżowości doskonale przekłada się na ich kontrybucje do zysku, dobrze obrazuje to wykres ze sprawozdania zarządu za 2018r (tabelka ze sprawozdania zarządu za 2018r):

Udział w przychodzie spółek zależnych za 2018r. to niewiele ponad 26%, a w marży aż 45%.

Poniżej wyniki spółek zależnych Atende (grafika ze sprawozdania zarządu 2018r.):

Dobrą wiadomością jest fakt, że niemal każda spółka zależna zwiększyła przychód, gorszą fakt, że zysk netto mimo to jest niższy niż rok wcześniej. Sputnik Software zwiększył przychód głównie dzięki projektom dofinansowanym w obszarze jednostek samorządu terytorialnego. To jest kierunek, z którym wiążę duże nadzieje na znaczny przychód. Atende Medica, wypracowała kosmetycznie wyższy przychód, jednak znacznie niższy zysk niż w roku poprzednim. Szkoda, bo wydawało się, że jej nowatorskie projekty i zmiany na rynku medycznym (elektroniczne zwolnienia, recepty itp.) przełożą się na szybszy rozwój spółki. Ponadto spółka informuje, że jest to bardzo trudny i nisko marżowy rynek. Omni Chip również nie zachwycił, a można było przypuszczać, że jego karty ActiveBlocker blokujące niepożądane odczyty kart zbliżeniowych oraz stacje pomiarowe jakości powietrza Akadi idealnie wpisują się w obecne trendy.

Na rozwinięcie zasługuje tu zachowanie Energy Data Lab, która wykazała znaczącą stratę w porównaniu do generowanych przychodów. Nominalnie nie jest to poważna kwota, jednak z tą spółką wiązałem i wiążę duże nadzieje. Jak wskazuje raport:

Energy Data Lab w 2018r. w dalszym ciągu borykał się z niesprzyjającymi warunkami rynkowymi w branży energetycznej, w której pierwotnie działał. Spółka w 2018r. rozwinęła kompetencje w zakresie oferty analizy big data do klientów z innych sektorów i uruchomiła produkt abonamentowy z firmą Kantar Polska S.A.w zakresie analizy i prezentacji danych marketingowych” Chodzi tu o platformę TGI smart. Spółka twierdzi, że z produktu korzystają już pierwsi klienci. Ponadto:

„Spółka prowadzi również rozmowy z partnerami w zakresie dostarczenia rozwiązania do sektora health care lokalizowanego na Europę oraz rozwiązania do analizy i prezentowania jakości powietrza w Polsce korzystającego z nowoczesnych czujników jakości powietrza dostarczonych przez OmniChip”

Potencjał w rozwoju spółki widzę głównie ze względu na fakt, iż pierwotnie została stworzona pod rynek energetyczny, a ten jak wiadomo, czekają ogromne inwestycje. Za Raportem z 2018r.:

„rozwiązania spółki dają klientom wartość dodaną w postaci narzędzi podnoszenia lojalności klientów, promowania efektywności energetycznej, zarządzania popytem na energię i optymalizacji procesów sprzedaży. Ze względu na niesprzyjające obecnie warunki rynkowe w branży energetycznej oferta EDL w zakresie Big Data jest rozszerzana na inne sektory rynku”

Przedmiot działalności wydaje się idealnie wpisywać w tendencje zachodzące na europejskim rynku, ponadto produkt taki z pewnością mógłby być eksportowany, jednak na razie podły rynek nie poznał się jeszcze na możliwościach firmy.

Podsumowując wyniki spółek zależnych, według mnie są wciąż poniżej potencjału, który dla nich prognozowałem. Nadal jednak uważam, że rynek dojrzeje i zacznie potrzebować tych produktów, bo zmiany technologiczne są faktem, a większość rozwiązań Atende dokładnie wpisuje się w kierunki rozwoju rynku technologicznego, podążając zarówno za modą jak i potrzebami funkcjonalnymi.

Warto podkreślić, że w sektorze sprzedażowym przemysł, handel usługi, Atende 1/3 przychodu uzyskała od spółek energetycznych. To pozwala sądzić, iż spółka posiada dobre kanały dystrybucji w tym sektorze, a jak wiadomo energetyka w Polsce potrzebuje i otrzyma miliardy na inwestycje. Warto wspomnieć, że największe przychody w sektorze publicznym dostarczyła spółce Policja, Straż Graniczna i MON. Zarówno w sferze rozwiązań wspomagających funkcjonowanie, jak i bezpieczeństwo sieci. W czasie gdy wiele ataków innych państw odbywa się w Internecie, można przypuszczać, że jest to rosnący i obiecujący rynek, a Atende jest już dla MON sprawdzoną spółką.

Z ciekawszych rzeczy w tym sektorze spółka pracuje np. nad projektem:

„CyberCrypt@GOV, którego przedmiotem jest opracowanie technologii do rozproszonego przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych. Projekt będzie realizowany przez okres 48 miesięcy, w konsorcjum m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską i Akademią Sztuki Wojennej. Całkowita wartość dofinansowania w projekcie wynosi12,4 mln zł.”

Więcej osiągnięć spółki jest w Sprawozdaniu Zarządu w pkt 8.5. polecam to przeczytać, bo znajdują się tam ciekawe projekty, których przydatność można samemu ocenić.

Wspomniałem na wstępie, że spółka ma duże szanse na wzrost na rynkach zagranicznych. Już w 2019r. mają się pojawić przychody licencyjne ze sprzedaży gazomierzy na rynku włoskim, następnie planuje się wdrożyć ten produkt na rynku brytyjskim i niemieckim. W ramach umowy ze spółką Incotex z Rosji kontynuowano prace nad opracowaniem i wdrożeniem oprogramowania koncentratora danych w sieciach Smart Grid. Kontynuowany był także projekt inteligentnych liczników energii dla spółki Saiman –największego producenta liczników w Kazachstanie. Zakłada się, że testy próbnej serii liczników w warunkach rzeczywistej sieci energetycznej w mieście Ałmaty zakończą się w połowie 2019 r., a sprzedaż licencji rozpocznie się w końcu 2019 r.

Spółka wskazuje następujące produkty, które przygotowywane są z myślą o rynku globalnym:

 • rozwiązaniach w zakresie oprogramowania i kompleksowej infrastruktury dla inteligentnych sieci energetycznych,
 • usługach projektowania urządzeń pomiarowych nowej generacji ofunkcjonalności definiowanej programowo (ang.Software Defined Smart Meters), opartych na własnym systemie operacyjnym czasu rzeczywistego Phoenix RTOS,
 • rozwiązaniach wykorzystujących system operacyjny czasu rzeczywistego Phoenix RTOS w urządzeniach Internetu Rzeczy,
 • platformie dystrybucji treści multimedialnych dla mediów i firm telekomunikacyjnych, planujących uruchomienie usługi telewizji internetowej,
 • eksporcie specjalistycznych usług związanych z budową rdzenia mobilnych sieci pakietowych dla operatorów telekomunikacyjnych.

 Podsumowując, Atende wciąż jest dla mnie niesamowicie nowatorską technologiczną spółką, prowadzi szereg badań rozwojowych posiada świetne zaplecze technologiczne i personalne do wdrążania nowoczesnych rozwiązań. Kierunki rozwoju i strategia według mnie doskonale wpisują się w przyszłe potrzeby rynku, jak np. nastawienie się na inwestycje w OZE, informatyzacje urzędów niższego szczebla, czy bezpieczeństwa  dla resortów siłowych. Do tego mimo wydatkowania środków na przyszłościowe projekty, które jeszcze nie generują przychodu, jest w stanie doskonale kontrolować koszty, posiadając wciąż wysokie stany gotówki w kasie i niskie zadłużenie, a jeszcze dodatkowo dzieli się sowitą dywidendą. Rozwojowe spółki technologiczne zazwyczaj przepalają tony gotówki i ochoczo korzystają z zewnętrznego finansowania, a i tak są kochane przez inwestorów. Atende się rozwija i wciąż kontroluje wynik finansowy i koszty. Martwić może dość powolne przekonywanie rynku do proponowanych rozwiązań, jednak myślę, że w sektorze samorządowym i energetycznym, jak już budżety ruszą, to środki będą wydatkowane wręcz kompulsywnie, a Atende jest dobrze przygotowane do ich zgarnięcia z rynku. Obserwować z pewnością należy przychody z rynku telekomunikacyjnego, jako dużej kontrybucji do wyników, jednak kluczowe będzie powodzenie produktów na rynkach zagranicznych. Według mnie świetna długoterminowa inwestycja z corocznym dochodem z dywidendy.

5 myśli na temat “Atende po wynikach za 2018r.”

 1. Jestem akcjonariuszką ATD a nie wiedziałam że Atende Software „wyparowało” z grupy kapitałowej. Życie jest pełne niespodzianek 🙂

   1. Czytałam tekst. Raport z którego tabelka pochodzi poznałam natychmiast po publikacji. Dodam tylko, że wyniki byłyby lepsze, gdyby modernizacja 112 weszła pod koniec roku a nie dopiero w styczniu. Chętnie przeczytam jakieś NOWE informacje. Pozdrawiam!

  1. Dzięki, trochę to wszystko się ślimaczy, ale wpadnie fajna dywidenda i niedługo raport za I kw, skoro im się przesunęły projekty, to może będzie jakieś miłe zaskoczenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.