Atende po sprawozdaniu rocznym 2019

W ostatnim dniu marca Atende opublikowało roczne sprawozdania z działalności i mimo, iż III kw. 2019r. był najsłabszy od wielu lat, co prognozowałem w tym wpisie, to roczny wynik na pierwszy rzut oka budzi spory optymizm. Dodatkowo firma jest w doskonałej kondycji finansowej, a gotówka ze sprzedaży jednej ze spółek zależnych pod koniec zeszłego roku pozwala wierzyć, że Atende jest doskonale przygotowane do ewentualnego spowolnienia.

Ale od początku. Poniżej tabelka z wynikami. Ostatnia kolumna pokazuje dynamikę wyników r/r bez ujęcia wpływu ze sprzedaży spółki Sputnik (6mln z pierwszej transzy po podatkach, druga transza zapłacona w styczniu 2020r. pojawi się w wynikach Ikw. 2020r.i będzie to podobna kwota)

Widać, że bez zdarzenia jednorazowego, jakim była sprzedaż spółki Sputnik pod koniec grudnia 2019r.  dynamika zysków jest ujemna, czego można było się spodziewać czytając mój ostatni wpis o Atende. Dodatkowo martwić może fakt, że sprzedana spółka miała znaczną kontrybucje do wyników grupy Atende. Sputnik w 2018r. miał 28,73 mln zł przychodu, a w 2019r. 23,28mln zł, wynik netto odpowiednio 3,42mln zł i 3,25mln zł. Należy pamiętać, że Atende posiadało 60% udziałów w spółce, więc skonsolidowana wyniki przypisane grupie były proporcjonalnie mniejsze niż te, podane dla całej spółki Sputnik. Niemniej, po konsolidacji Atende, wkład Sputnika do wyników Grupy to niemal 14mln zł przychodu i prawie 2mln zł zysku netto. Tego już nie będzie. W zamian Atende otrzymało dwie transze po 8 mln zł (brutto) i to na chwilę przed wybuchem szału wirusowego, co okazało się idealnym timingiem. We wcześniejszych wpisach o Atende tu i tu, wskazywałem, że sektor samorządowy w którym działał Sputnik uważam za bardzo obiecujący. Zawodowo przez długi czas miałem kontakt z jednostkami samorządowymi i wiem, że była w nich wola załatwiania spraw online, natomiast nie było narzędzi. Niemniej, wiele dokumentów udawało mi się otrzymać bez wychodzenia z domu. To pozwalało mi sądzić, że sektor ten będzie dla Atende bardzo rozwojowy, a sprzedaż Sputnika przyjąłem z niezadowoleniem. Tym bardziej, że firma przy sprzedaży została wyceniona na 8-krotność zysku netto z ostatniego roku, co dla branży informatycznej nie było wysoką ceną. Ponadto została sprzedana (a dokładnie 60% udziału) podmiotom, które już posiadały 40% udziału w spółce i związane były z zarządem Sputnika. Według mnie istniałoby tutaj uzasadnienie dla sprzedaży nie po wartości rynkowej, a po wartości inwestycyjnej. Pogrzebałem trochę w temacie informatyzacji samorządów i dotarłem do ciekawych informacji. Okazuje się, że obecnie samorządy informatyzowane są niejako z pozycji centralnej. Rząd zamawia rozwiązania informatyczne, a następnie przekazuje nieodpłatnie do niższych szczebli. Konkurencja jest ogromna, a tort do podzielenia coraz mniejszy, co widać po spadających wynikach Sputnik. Atende przeprowadziło analizy, które pozwoliły sądzić, że coraz trudniej będzie utrzymać się w tym sektorze, nie mówiąc już o dodatniej dynamice. Wzrost organiczny jest niemal niemożliwy, a akwizycje kosztowne i przysparzające problemów. Postanowiono zatem skupić się na najlepiej płacących sektorach i spieniężyć sektor samorządowy. W obliczu malejących zysków można przypuszczać, że wybrano odpowiedni moment, kiedy wskaźniki spółki były jeszcze bardzo atrakcyjne. Co przyniosłaby przyszłość, trudno powiedzieć, ale ufam że doskonale znający rynek stratedzy z Atende są najbliżej informacji i podjęli dobrą decyzje. Z ciekawostek można zobaczyć w raporcie rocznym, że zatrudnienie w Sputnik spadło z 79 osób w 2018r do 67 w 2019. Rozwijające się spółki raczej nie tną zatrudnienia. Ponadto należy zaznaczyć, że grube kontrakty typu Policja i Wojsko realizowane są przez Atende oraz Atende Software, więc ten duży kawałek tortu nadal będzie cieszył akcjonariuszy.

Oczywiście rok 2019 to dla Atende nie tylko sprzedaż Sputnika. To również 18 procentowy (z 83mln zł w 2018r. do 97,7mln zł w 2019r.) wzrost usług serwisowych i utrzymaniowych, które stanowią stałe dochody na bazie wieloletnich umów. Wzrost nastąpił również w dostawie sprzętu, ze 123 mln zł w 2018r. do 130 mln zł w 2019r.  Niestety, są to usługi niskomarżowe, a dodatkowo zakupy odbywają się w twardej walucie, co przy obecnej deprecjacji PLNa może być kosztowne. W raporcie spółka zaznacza, że 90% transakcji walutowych zabezpiecza forwardami, jednak nie sądzę, że mocne waluty nie wpłyną na marże w tym sektorze. W tym miejscu warto zaznaczyć, że spółka zadłużała się w PLN, więc z tej strony wzrost kursów walut nie wpłynie negatywnie na wyniki.

Dobrą informacją jest fakt, że marża ze sprzedaży usług stałych wzrosła o 14% i pokrywa 50% kosztów stałych całej grupy. Niestety, jak wskazano w raporcie, do przychodu z tych usług cegiełkę dokładał sprzedany Sputnik, zatem możliwe jest ponowne zmniejszenie się tego poziomu, choć jak zaznacza spółka, w kolejnych latach zamierza kontynuować wprowadzanie na rynek nowych usług abonamentowych, opartych na innowacyjnych produktach własnych, szczególnie na innowacyjnym oprogramowaniu. Dobre wieści płyną również z sektora  sprzedaży usług dystrybucji treści multimedialnych. Przychód z tej działalności wyniósł 224mln zł vs 205mln zł w 2018r. Zwiększyła się także sprzedaż produktów i usług o dużym potencjale rozwojowym, związanych z wdrażaniem specjalistycznych rozwiązań systemów ERP wzrost o 115% r/r, inteligentną energetyką, wzrost o 53% r/r, outsourcingiem I T, wzrost o 52% r/r oraz systemem operacyjnym czasu rzeczywistego wzrost o 52% r/r. Najlepiej wzrosty w poszczególnych elementach struktury przychodu obrazuje diagram zamieszczony w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende i Atende S.A. w 2019 r.”

źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende i Atende S.A. w 2019 r.

Spadek widoczny jest jedynie w sektorze publicznym, natomiast w kluczowym dla firmy sektorze Telekomunikacja i media widać spory wzrost. Imponujący wzrost widać również sektorze Przemysł, handel i usługi, mimo  że prognozy dla tej branży w 2019r. były ponure. Można przypuszczać, że w tym roku ze względu na pandemie ten sektor zanotuje spadki, czego raczej nie spodziewałbym się po Telekomunikacji i mediach, odpowiedzialnych za lwią część przychodu. Warto jeszcze zaznaczyć, że tylko dwie spółki zależne zanotowały stratę w minionym roku. Był to OmniChip 339 tys zł straty oraz Energy Data Lab 124 tys zł straty. Przy spółce Energy Data Lab chciałbym się na chwilę zatrzymać. Sztandarowym jej produktem jest platforma „TGI smart” (www.tgismart.com). W pierwszym wpisie o Atende dostępnym tutaj, uznałem że usługa jest droga i trudno mi określić jej użyteczność, jednak od tego czasu moja znajomość zagadnienia analizy Big Data nieco się zwiększyła i uważam, że jest to niesamowite narzędzie targetowania produktów i reklam. Dziwne, że temat słabo się przyjął, o czym świadczy zmiana podejścia firmy do monetaryzowania usługi. Do tej pory dane udostępniane były na zasadach płatnej subskrybcji. Obecnie zmieniono podejście i możliwa jest jednorazowa opłata za jednorazowy dostęp do danych. Ponadto spółka wprowadza platformę do krajów Europy zachodniej, głównie po to aby sprawdzić, czy mała popularność usługi spowodawana jest specyfiką rodzimego rynku, czy innymi względami. Projekt stworzony został we współpracy z Kantar Polska S .A . należącej do  Kantar Millward Brown, zatem kanały sprzedażowe zdają się mieć duże zaplecze.

Jeszcze jeden projekt, który stoi w miejscu, to sprawa koncentratora danych dla rosyjskiej spółki Incotex. Projekt został zakończony i Atende wciąż czeka na aktywność ze strony rosyjskiej. Niestety w tej sprawie cisza, zatem nie ma co liczy na wpływy z tej strony w najbliższym czasie.

Podsumowując, Atende znajduje się obecnie w doskonałej kondycji finansowej, zredukowała zadłużenie, spieniężyła inwestycje (Sputnik), z czego w tym roku wpadło 6mln zł zysku i kolejne 6 mln zł w Ikw 2020r. Posiada 15mln zł gotówki i z wskaźnik Cena/zysk na poziomie 7,33 (średnia dla informatyki na GPW to 19). Ma stosunkowo słabą rotacje należności, obecnie wisi tam ponad 60mln zł, jednak należy pamiętać że kontrahenci w większości Wojsko, Policja, banki, grupy medialne i operatorzy telekomunikacyjni nie ucierpią mocno z powodu ostatnich zawirowań, więc nie powinno być kłopotu z płatnościami. Najważniejsze, że Atende płaci zawsze potężną dywidendę (2017-20gr/akcje, 2018-22gr/akcje, 2019-22gr/akcje) co przy obecnym kursie dawałoby ponad 8% i raczej nie ma powodu żeby w 2020r. wypłata nie nastąpiła. Nowa strategia zakłada, jak co roku, rozwój produktów na rynkach zagranicznych, jednak tym razem oprócz grupy medialnej firma złapała też niemieckiego klienta, dla którego obsługa prowadzona jest w pełni z polskich biur. Rynek zagraniczny zdobywany jest przy ogromnej kontroli kosztów, głównie poprzez udział w zagranicznych targach i prezentowanie produktów dla konkretnych klientów. Ponadto spółka w nowej strategii chce skoncentrować się na sektorach, w których ma największe doświadczenie (telekomunikacja, media) i nieco odpuścić inne sektory, co cieszy bo węższa specjalizacja zawsze się bardziej opłaca. Dział relacji inwestorskich Atende stoi na stanowisku, że w najbliższym czasie luka w przychodach po Sputniku zostanie wypełniona wzrostem w innych sektorach. Dla mnie Atende to dobra pozycja dywidendowa, która może również dać bonus w postaci wzrostu wartości akcji, tym bardziej, że od początku znajduje się w trendzie wzrostowym.

4 myśli na temat “Atende po sprawozdaniu rocznym 2019”

  1. Dzięki za świetny, merytoryczny wpis. Utwierdziłem się w przekonaniu, że Atende było dobrym wyborem. Stabilna grupa wypłacalnych klientów i innowacyjność. Do tego dywidenda, niezły bilans. Na dobrą sprawę mogłaby sie załapać na korona hossę (playery, iple i praca zdalna) ale może to i lepiej, że jest jak jest bez tych ohydnych spekulantów 🙂 -> taki organic growth . Jak wyceny za oceanem trochę spuszczą pary może takie spółki jak Atende przykują w końcu uwagę dużych graczy i podzielą sie trochę tym P/E . pozdr

  2. Dzięki za dobre słowo. Spółka jest rzeczywiście niesamowicie innowacyjna i czasem działa to na jej niekorzyść, bo wyprzedzają rynek, ale teraz widać że koncentrują się na specjalizacji i sektorach, w których mają już stworzone produkty. Fundusze z akcjonariatu nie sypały akcjami w panice, więc to też jest dobry prognostyk.

  3. Wczoraj opublikowali wyniki za I kwartał 2020. Spodziewałem się raczej pozytywnego wpływu covidu na ich wyniki a jest raczej odwrotnie.
    Czy masz jakies przemyślenia na ten temat?

    1. Widać, że Sputnik miał dużą kontrybucje do wyniku, zwłaszcza do zysku netto, covid to dopiero tak naprawdę IIkw. W spółkach IT najważniejszy jest IV kw. Atende i tak ładnie urosło w ostatnim czasie, a co najważniejsze pojawiły się konkretne obroty na akcjach i do tego dywidenda, której stopa jest kosmiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.