Analiza spółki Atende

Malutki pakiecik Atende (2% portfela) kupiłem 12 grudnia 2018 ze średnią ceną 3,82zł za akcje, głównie po to żeby pamiętać, że muszę zrobić dokładną analizę spółki i ewentualnie wejść z poważniejszymi kwotami. Wtedy sprawdziłem tylko wyniki finansowe, przeczytałem raport za IIIkw. 2018 i raport roczny za 2017r.

Moją uwagę na spółkę zwrócił fakt, że kurs po spadkach od czerwca 2017r, zaczął odbijać  i w ciągu miesiąca wzrósł o niemal 30%, taka sytuacja oznacza albo chwilowe odbicie albo trwałą poprawę. Podobna sytuacja miała miejsce na przełomie grudnia i stycznia 2017-18r., po czym nastąpiły dalsze spadki, jednak wtedy tego nie widziałem i może dobrze. W każdym razie obecnie C/Z spółki to 7,85, przy średnim C/Z informatyki na GPW 12,85, co daje przestrzeń do wzrostów. Należy pamiętać, że niskie C/Z dla spółki jest skutkiem głównie wybitnego IV kw 2017r., gdzie zysk kwartalny wyniósł 14mln zł, przy średniej czwartego kwartału z ostatnich trzech lat 7,5mln zł. Niewiadomo, czy tak dobry wynik IVkw.  jest możliwy do powtórzenia. „Czwarty kwartał na pewno będzie dla nas dobry, ale nie mam pewności czy uda nam się przebić ubiegłoroczny wynik” – wypowiedź prezesa z połowy listopada 2018r., kiedy prawdopodobnie był już w stanie oszacować wyniki (z pewnością znał portfel projektów do końca roku) więc bezpieczne będzie założenie, że nie powtórzy się wynik z 2017r i jednocyfrowe C/Z przejdzie do przeszłości.

Ale od początku. Historia firmy sięga 1987r. (do poczytania https://atende.pl/pl/o-firmie/historia), a w 2012 roku zadebiutowała na GPW. Początkowo jako ATM Systemy Informatyczne S.A. Warto przypomnieć, że ATM jako pierwsza podłączała polskie firmy do Internetu w 1993r.

Grupa Kapitałowa składała się z jednostki dominującej Atende, która specjalizuje się w integracji systemów informatycznych, w szczególności w budowie zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej, oferuje usługi integracji technicznej, m.in. w zakresie budowy i wyposażenia zaawansowanych centrów danych oraz 8 jednostek zależnych:

Atende Software sp. z o.o. multimedia, systemy dla energetyki (Smart Grid) oraz bezpieczeństwo IT w sektorze multimediów, spółka prowadziła aktywny rozwój platformy OTT oferowanej pod marką redGalaxy. największego w Polsce systemu dla telewizji internetowej, wykorzystywanego między innymi przez: TVN S.A.,Polkomtel sp. z o.o., TVP S.A., ITI Neovison S.A., P4 sp. z o.o., Multimedia Polska S.A., Vectra S.A. i EuroZet sp. z o.o. Realizowała kontrakty z Energa Operator S.A.

­TrustIT sp. z o.o. zdalne oraz bezpośrednie administrowanie systemami informatycznymi swoich klientów. spółka realizowała duży projekt migracyjny dla firmy ubezpieczeniowej, uzyskała także w tym czasie tytuł „Microsoft Silver Small and Midmarket Cloud  Solutions Partner”, możliwe dzięki stale podnoszonemu wolumenowi wdrażanych i sprzedawanych licencji Office 365 oraz Microsoft Azure.

Atende Medica sp. z o.o. oferująca rozwiązania informatyczne dla sektora medycznego, w III kwartale 2018 r. podpisała kilka umów na informatyzację placówek służby zdrowia głównie dotyczących wdrożeń nowoczesnych portali pacjentów oraz e-usług, na łączną kwotę 6 mln zł brutto. Nowością na rynku polskim jest oferta spółki w modelu darmowych usług cloudowych obejmujących swoim zakresem dostęp do obowiązkowych od 2019 r. dokumentów w wersji elektronicznej.

Sputnik Software sp.z o.o. programowanie oraz świadczenie usług dla sektora publicznego. Spółka jest wiodącym producentem i dostawcą oprogramowania do zarządzania jednostkami administracji samorządowej. Ostatnie większe zlecenia to dostawa sprzętu i oprogramowania do uruchomienia e-usług w ramach projektu  „E-Żory –zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory” (o wartości 1185 tys. zł brutto); Zakup licencji i wdrożenia e-usług publicznych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu informatycznego oraz szkoleń w ramach projektu  „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu” (745 tys. zł brutto); „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny (282 tys. zł brutto)

Energy Data Lab sp. z o.o. specjalizuje się w zaawansowanej analizie dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł, czyli w tzw. technologii Big Data . Głównym sektorem działalności spółki jest energetyka, wspólnie z firmą Kantar Polska S.A. na przełomie września i października oficjalnie uruchomiła usługę “TGI smart” służącą do monitorowania konsumpcji dóbr ponad 200 kategorii produktowych i 3700 różnych marek w Polsce (trudno mi ocenić tę platformę i możliwości jej powodzenia, ceny wydają się wysokie),

A2 Customer Care sp. z o.o. (zarejestrowana w styczniu 2017r.) zajmuje się kompleksowym wdrożeniem specjalistycznych rozwiązań w zakresie obsługi klienta oraz systemów klasy ERP, konsulting, wdrożenia oraz rozwijania produktów IT usprawniających zarządzanie biznesem klientów w oparciu o zaawansowane oprogramowanie. Spółka specjalizuje się w rozwiązaniach z grupy rozwiązań „Customer Care” w szczególności SAP for Utilities, SAP Hybris Billing (fakturowanie i rozliczanie usług i produktów nieopomiarowanych), SAP CRM w tym SAP CRM for Utilities, Ariba. Spółka zabiegała o nowe kontrakty, w tym również zagraniczne, w zakresie customer care w branży ciepłowniczej, gazowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej. W III kwartale 2018 r. spółka kontynuowała prace nad autorskim rozwiązaniem eCars, udostępnianym w chmurze, dla przedsiębiorstw zarządzających i dostarczających energię do  stacji ładowania samochodów elektrycznych. Spółka pozyskała, we współpracy z dostawcą stacji ładowania, kolejną spółkę z sektora transportu publicznego jako klienta rozwiązania eCars. A2 Customer Care kontynuuje poszukiwania klientów dla rozwiązania eCars na rynkach zagranicznych. Spółka planuje zostać liderem na rynku rozwiązań niezależnych od producentów stacji ładowania

OmniChip sp. z o.o. jest firmą zajmującą się projektowaniem układów elektronicznych. Celem firmy jest projektowanie i rozwój układów mikroprocesorowych znajdujących zastosowanie w monitorowaniu, zarządzaniu oraz optymalizacji wykorzystania energii. Firma jest jednym z nielicznych podmiotów na rynku polskim działających w zakresie projektowania układów scalonych. w III kwartale 2018r. zakończyła prace rozwojowe nad autorskim układem scalonym chroniącym przed nieuprawnionym odczytem danych z kart płatniczych. Obecnie trwa produkcja pierwszej transzy 40 tys. sztuk. Ponadto, OmniChip zakończył prace rozwojowe i dokonał pierwszej sprzedaży autorskiego urządzenia do pomiaru jakości powietrza.

Phoenix Systems sp. z o.o. tworzy innowacyjne oprogramowanie, Firma rozwija własny protokół komunikacji w sieciach energetycznych, tworzy innowacyjne oprogramowanie dla rynku Internetu Rzeczy, podpisała umowę z Apator Metrix, największym w Polsce i wiodącym w Europie producentem gazomierzy, o wartości 935 tys.zł brutto. W ramach umowy spółka rozwijać będzie oprogramowanie dla inteligentnego gazomierza. W Kazachstanie w mieście Ałmaty  zainstalowano u odbiorców komunalnych pierwszą serię liczników w celu przeprowadzenia testów funkcjonalnych i wydajnościowych. W 2019r.,po zakończeniu testów, planowane jest rozpoczęcie przez spółkę Saiman seryjnej produkcji liczników na licencji Phoenix Systems. Ponadto, spółka kontynuowała prace nad projektem koncentratora  danych nowej generacji, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Phoenix RTOS, dla spółki Incotex, największego producenta elektroniki w Rosji. Nowy koncentrator danych został zaprezentowany na początku listopada br. podczas targów European Utility Week w Wiedniu

Polecam dociekliwym sprawozdanie z działalności Grupy Atende od str 19 pkt 2.4. Tam są opisane wcześniejsze dokonania spółek zależnych i brzmią imponująco. Widać, że spółka nie boi się skomplikowanych projektów i nowych wyzwań, jednocześnie dzięki ich realizacji posiada już know-how oraz portfolio wdrożeń dla bardzo przyszłościowych kierunków sektora.

Brzmi to wszystko skomplikowanie, jednak zrozumienie przedmiotu działalności poszczególnych spółek jest kluczowe dla przewidzenia kursu Atende na GPW. Zarząd nie podaje prognoz zysku, a informacje o aktualnych kontraktach są pobieżne (ujawniona tylko część kontraktów bez terminów realizacji) , trudno też bazować na dotychczasowych wynikach.

Działalność spółki  podlega sezonowości, I kwartał zazwyczaj na stracie albo na zero, II kwartał czasem na stracie czasem na zysku, trzeci zawsze do tej pory z zyskiem, czasem 1mln zł, czasem 4mln zł i czwarty kwartał, najlepszy z zyskiem od 4 do 8mln zł i rekordem w 2017r. 14mln zł. Wygląda to mniej więcej tak:

Lepiej sytuacje opisuje wykres zysku rocznego


*IIIkw narastająco

Wciąż jednak nie ma punktu zaczepienia i twardych danych do przeprowadzenia przyszłej wyceny spółki. W tym miejscu miałem już porzucić dalszą analizę, jednak szkoda mi było poświęconego do tej pory czasu i postanowiłem dokończyć temat. Dla porządku warto omówić dane z raportu za IIIkw. 2018r., bo w nim widać pewne tendencje zachodzące w spółce i kierunek rozwoju.

Po trzech kwartałach widać, że przychód jest znacznie większy niż w roku poprzednim, ponadto pojawił się znaczący zysk. Przepływy operacyjne wyglądają tragicznie, jednak należy pamiętać że należności w Atende mają termin płatności mieszczący się w okresie od 14 do 120 dni i rzeczywiście jest to widoczne. Dla przykładu zysk netto za 2017r. wyniósł 14mln, a przepływy operacyjne 93mln, dzięki czemu na koniec okresu w kasie spółki było prawie 90mln zł przy kapitalizacji 140mln zł. Taka sytuacja wynikała wówczas z ze zmniejszenia należności o 26 860tys. zł (klienci zapłacili) i wzrostu stanu zobowiązań i rezerw o 119 564 tys. zł (wzięto towar lub usługi za które jeszcze nie zapłacono). Nie ma sensu wgłębiać się tu w poszczególne tabelki z danymi finansowymi, najważniejsze że w długim terminie przepływy operacyjne pokrywają zyski z nawiązką, a spółka nie miała nigdy mniej niż 5mln w kasie (najczęściej między 15 a 25 mln zł), do tego  co roku wypłaca dywidendę, co nie miałoby miejsca przy papierowych zyskach.

Analizując spółki konkurencyjne do Atende, notowane na GPW zauważyłem, że mają one bardzo podobną charakterystykę osiągania zysków, sam przychód w większości z nich jest w miarę regularny natomiast znacznie gorzej z regularnością zysków, zatem można stwierdzić że to ich charakterystyka. Znaczną część przychodu stanowią otrzymane kontrakty które trudno przewidzieć, a co gorsza zawsze istnieje ryzyko, że nie da się ich ukończyć. Jest to charakterystyczne dla mniejszych firm informatycznych, gdzie przetargi oraz projektowanie i wdrażanie przebiegają szybciej. Giganci informatyki mają tu znacznie prostszą sytuacje, wyłanianie wykonawców ogromnych projektów trwa miesiącami, projektowanie, tworzenie i implementacja często latami. Tu łatwiej o prognozy, czy wskazanie wartości portfela zamówień na kolejny rok.

Skoro wykonałem tę pracę to podzielę się tabelką charakterystyki konkurencji:

Atende wciąż próbuje zabezpieczyć pokrycie kosztów stałych działalności wpływami z usług abonamentowych, czyli takich o stałym charakterze. Na koniec IIIkw. 2018r. pokrycie kosztów stałych usługami abonamentowymi wygląda tak (źródło sprawozdanie Atende za IIIkw. 2018r):

Nie widać tu jakiejś zabójczej tendencji wzrostowej, warto dodać że w trzecim kwartale marża ze sprzedaży usług abonamentowych Atende wzrosła o 11 proc. rok do roku. Zarząd za cel postawił sobie poziom 50% pokrycia kosztów stałych na koniec roku. Zobaczymy.

Struktura przychodów za IIIkw 2018 przedstawia się następująco:

Jak widać największa wartość przychodu stanowią dostawy sprzętu (niska marża) oraz usługi serwisowe i utrzymaniowe. Ponadto widać znaczącą poprawę we wszystkich sektorach oprócz sektora medycznego. Najbardziej cieszy tak duży wzrost przychodów z sektora publicznego, udział samego tworzenia i wdrażania systemów do tego sektora w przychodzie wzrósł z 5% do ponad 10%,po trzech kwartałach 2018 roku, a cała sprzedaży grupy Atende do sektora publicznego wzrosła rok do roku o 116% do 82,9 mln zł i stanowiła niemal połowę łącznych przychodów grupy. Powyższe potwierdza słowa prezesa, który twierdzi, że rok 2019 będzie dla Atende dobry w segmencie zamówień dla sektora publicznego, zarówno w zakresie sektora samorządowego, obronnego jak i służby zdrowia. Powodem jest trwająca modernizacja, wieloletnie zapóźnienia oraz wydatkowanie środków unijnych.  Prezes mówił również o zmianie strategii podchodzenia do przetargów. Grupa nie koncentruje się już na wielkich przetargach, tylko stara się zagospodarować mniejsze, niszowe zlecenia.  Również w sektorze przemysł, handel i usługi spółka radziła sobie lepiej. Jeden obraz wart jest tysiąc słów, więc pozwolę sobie wrzucić diagram z raportu za IIIkw. 2017r.

Wzrost sektora publicznego jest wynikiem realizacji m.in.projektu dla Ministerstwa Obrony Narodowej, Straży Granicznej oraz dla Komendy Głównej Policji .Wzrost w sektorze przemysł, handel, usługi osiągnięto m.in. dzięki realizacjom w sektorze energetycznym. Za sprzedaż do sektora finansowego w 40% odpowiadają banki. Martwi kosmetyczny spadek sprzedaży na rynku operatorów telekomunikacyjnych, jest to rynek kluczowy dla spółki. Najwięcej do przychodu tego sektora dołożyli się operatorzy telefonii komórkowej, głównie w zakresie rozbudowy infrastruktury transmisji danych, w tym w zakresie technologii LTE, oraz rozliczeń i bilingu usług IP.

Taka garstka informacji z przeszłości spółki daje pewien obraz tendencji rynkowych, którym spółka podlega, jednak to co mnie ostatecznie przekonało do powiększenia pakietu to analiza przemian których jesteśmy uczestnikami. Od kilku lat trwa ogromna przemiana zarówno w przemyśle jak i w konsumpcji. To właśnie na tej bazie rosną amerykańskie FANGi. Są wykonawcami i będą głównymi beneficjentami zmian. Na tej fali rosła paląca setki milionów dolarów Tesla czy Uber. Chodziło o bycie pierwszym i największym, żeby później mieć monopol, a kiedy technologia będzie tańsza osiągać ogromne zyski dla akcjonariuszy. Takie pojęcia jak telemedycyna, autonomiczne samochody, czy inteligentne miasta jeszcze kilkanaście lat temu były fantastyką, obecnie kwestią paru lat. Jeszcze niedawno pakiet Office trzeba było kupić, teraz często firmy go po prostu wynajmują. Mało kto również rezerwuje nocleg dzwoniąc do konkretnego hotelu, raczej korzysta się z booking.com. Sposób w jaki działa Uber też jeszcze niedawno był nie do pomyślenia, a jednak, klienci zazwyczaj dojeżdżają na miejsce a kierowcy dostają przelewy. Co ma z tym wspólnego mała spółka Atende z pięknego kraju na Wisłą? Okazuje się, że dużo. Np:

Informacja prasowa z 13 grudnia 2018r.

We środę, 12 grudnia tuż przed godz.18 na platformie P1 pojawiło się historyczne, pierwsze w Polsce e-skierowanie. Elektroniczny dokument został wystawiony przez placówkę medyczną korzystającą z  programowania Atende Medica

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, od 1 stycznia 2019 roku trzy dokumenty–karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala oraz informacja specjalisty dla lekarza kierującego – będą wystawiane już wyłącznie w formie elektronicznej. Niedługo wejdą też obligatoryjne e-zwolnienia lekarskie, a po nich elektroniczne recepty i skierowania, które już za 2 –3 lata będą wystawiane wyłącznie w tej formie.

 Znacząca część placówek i lekarzy nie ma jeszcze odpowiednich narzędzi ani zaplecza IT”

Informacja prasowa z 7 listopada 2018r.

1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać elektroniczna dokumentacja medyczna. Może być to dużym wyzwaniem dla znaczącej części placówek i lekarzy, które nie mają jeszcze odpowiednich narzędzi ani zaplecza IT.

Tymczasem z końcem października Atende Medica z Grupy Atende poinformowała o udostępnieniu bezpłatnego oprogramowania, które pozwoli placówkom medycznym spełnić nowe wymogi dotyczące wystawiania elektronicznej dokumentacji.

Tutaj Atende zachowuje się jak Microsoft, który za darmo udostępnia szkołom Windowsa nie dlatego, że jest św. Mikołajem tylko dlatego, żeby uzależnić kolejne pokolenia od jedynego słusznego systemu.

Informacja prasowa z dnia 10września 2018r:

Atende podpisało umowę na jedno z pierwszych w Polsce komercyjnych wdrożeń trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain (też mam alergie na to słowo). Decyzję o pionierskim wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania mającego na celu uwierzytelnienie przekazywanych dokumentów podjęło Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW) – samorządowa jednostka organizacyjna Miasta Toruń.

TCUW świadczy wspólne usługi finansowo-księgowe, płacowe oraz podatkowe dla blisko 80 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.

 Informacja prasowa z dnia 9 sierpnia 2018r.

W sierpniu 2018r.polski startup ShareSpace, zapewniający najemcom nowatorskie rozwiązania technologiczne z zakresu szybkiego dostępu i Zarządzania procesem wynajmu biur serwisowanych i coworkingowych w Całym kraju, doprowadził do przeprowadzenia transakcji z wykorzystaniem technologii blockchain w oparciu o rozwiązanie Atende

Tego typu informacji jest znacznie więcej. Phoenix Systems sp. z o.o. z grupy Atende zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla Internetu rzeczy. Globalna firma badawcza IDC szacuje, że wartość inwestycji w ten segment w Polsce w 2020 roku przekroczy 5,4 mld dolarów.  Usługi chmurowe Atende wprowadziło już kilka lat temu, wówczas wyprzedzili rynek, natomiast obecnie rowziązanie to jest coraz bardziej popularne, chociaż z chmury w Polsce wciąż korzysta zaledwie około kilkunastu procent przedsiębiorstw. Ważne również, że Atende jest świadoma, że ten tort zostanie podzielony przez największych światowych graczy i nie ma zamiaru z nimi konkurować, a jedynie starać się uzupełniać ich ofertę.

Te tendencje są nieuniknione. To samo dotyczy analizy Big Data, które Atende chce realizować za pomocą Energy Data Lab. Największymi klientami Atende są spółki telekomunikacyjne, a te z kolei czekają duże inwestycje związane z wprowadzaniem  technologii 5G. To jeszcze pieśń przyszłości, na którą Atende według prezesa jest przygotowane. Polecam poczytać o projekcie 5G w Łodzi i jakie możliwości projekt może dawać miastu i mieszkańcom.

Kolejne sektory to energetyka, którą czekają ogromne inwestycje związane z przestawianiem się na produkcje niskoemisyjną. Atende ma już przetarty szlak z Energa Operator, więc może być łatwiej zgarnąć część tortu. Ponadto dużo inwestycji czeka w sektorze cyfryzacji jednostek samorządowych, a na tym polu Atende ma kilka znaczących wdrożeń.

Czytając o obszarach, w których Atende realizuje projekty i prowadzi badania, odniosłem wrażenie że jest to niesamowicie innowacyjna spółka, posiadająca imponujące zaplecze badawcze, chętnie podejmująca niszowe projekty w bardzo wyspecjalizowanych sektorach. Organizuje i uczestniczy w ogromnej ilości konferencji, warsztatów czy prelekcji na temat IT. Sam prezes mówi, że zawsze patrzą co dzieję się w USA, żeby być przygotowanym na przyjście tego do Europy.

Jest też ciemna strona tej innowacyjności. Trzeba przewidywać trendy rynkowe i pogodzić się z tym, że niektóre projekty nie wypalą i pochłoną tylko czas i pieniądze vide rozwiązania chmurowe, które komercyjnie się nie przyjęły. Warto zaznaczyć, że mimo podejmowania ryzyka przewidywania trendów spółka nigdy nie zakończyła roku bez zysku.

Jeszcze krótko o prezesie z Forbesa:

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego powstała infrastruktura teleinformatyczna, w oparciu o którą w sierpniu 1991 r. zespół pod kierownictwem Romana Szweda dokonał historycznego podłączenia Polski do światowego Internetu.

Prezes ma obecnie 67lat i pakiet 32,89% akcji warty 46mln zł. Ja na jego miejscu pewnie opchnąłbym pakiet i spędzał zimę na Florydzie a lato na Mazurach w domu z własną linią brzegową, a Pan prezes bardzo aktywnie prowadzi Atende i nie zwalnia tempa.

Warto wspomnieć, że kierownictwo Atende coś wspominało o możliwych przejęciach, albo sprzedaniu pakietów mniejszościowych spółek córek jakiemuś podmiotowi z branży, żeby się z nim związać kapitałowo i rozwijać produkty. Na razie zero konkretów, więc nie ma co bić piany.

Podsumowując Atende posiada bardzo perspektywiczne produkty, które mogą odpowiedzieć na obecne zapotrzebowanie rynku i to w sektorze który może charakteryzować się większymi inwestycjami w kolejnych latach. Przepływy finansowe, choć wyglądają jak jazda na nartach po muldach, to jednak pokrywają zyski i pozwalają na płacenie dywidendy i zostawienie grosika w kasie. Niski współczynnik C/Z 7,85 daje przestrzeń do wzrostu akcji nawet o 50% (C/Z dla informatyki 12,82) przy powtórzeniu wyniku z IVkw. 2017r. i do 20-25% jeśli IVkw. 2018r. okaże się bardziej podobny do 2014, 2015, 2016r. Jeżeli inwestycje w IT rzeczywiście będą wyższe w kolejnych latach, to  rynek to dostrzeże i chętnie się przesiądzie do IT wyskakując z deweloperów. Ponadto Atende co rok płaci dywidendę od 4 do 6%.

Przedstawione informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych.

 

 

 

2 myśli na temat “Analiza spółki Atende”

  1. Ciekawa analiza, duzo szczegółów, dobrze ze nie skupiasz sie tylko na komentowaniu danych finansowych, tylko bardziej na trendach i możliwościach samej firmy, mam Atende o dłuższego czasu, problemem jest tylko niska płynność

    1. Płynność to rzeczywiście problem, ale jak pojawią się dobre wyniki i zrobi się większa moda na IT płynność też się pojawi. Rzeczywiście, samych danych finansowych nie analizuje dogłębnie, ważne są dla mnie podstawy, przychód, zysk operacyjny, przepływy operacyjne, stan gotówki i zadłużenie. Przesunięć w poszczególnych pozycjach RZiS szczególnie nie śledzę, bo nie jestem księgowym, poza tym uważam, że dobre firmy nie muszą kombinować, a tylko takie wybieram. Zazwyczaj wszystkie płacą dywidendę. Znajomy prawnik, ze specjalizacją w finansach powiedział mi kiedyś, że dobry księgowy może zrobić raport finansowy pod zamówienie i nawet stan kasy w niektórych działalnościach da się zafałszować np.: księgując tam kaucje. Dlatego dla mnie liczy się pozycja rynkowa, plan działania, odpowiedzialny zarząd i oczywiście dobra kondycja finansowa, do tego robię analizę otoczenia rynkowego i wiem czy ryzyko jest duże, czy niewielkie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.